Θαλάσσια Γεωδιαδρομή Ιθάκης (Βαθύ - Σάμη)

Ithaca marine georoute G11 map
Η θαλάσσια γεωδιαδρομή της Ιθάκης G11

Η θαλάσσια γεωδιαδρομή της Ιθάκης (Εικόνα 1) ξεκινά από την πρωτεύουσα του νησιού το Βαθύ και κατευθυνόμαστε Βορειοανατολικά προς τον Γεώτοπο Σαρακήνικο περνώντας μπροστά από τον όρμο του Δέξα, του Σκίνου καθώς και από τους Γεώτοπους Γιδάκι και Φιλιατρό όπου μπορούμε να θαυμάσουμε την έντονη γεωμορφολογία των όρμων αυτών, η οποία προήλθε από ευστατικές κινήσεις της θάλασσας κατά τη διάρκεια των τελευταίων παγετώδων περιόδων. Επίσης κάνοντας αυτή τη θαλάσσια γεωδιαδρομή μπορούμε να δούμε σχεδόν όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης που εμφανίζεται στο νησί της Ιθάκης. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τον Γεώτοπο  Άτοκο, κάνοντας το γύρω του νησιού με σκοπό να δούμε και εδώ την ιδιαίτερη γεωμορφολογία καθώς και την  ομοιότητα των λιθολογικών σχηματισμών με αυτών της Ιθάκης που εδώ όμως η ακολουθία εμφανίζεται ανεστραμμένη.

Η έντονη γεωμορφολογία των όρμων της Ιθάκης, προήλθε από ευστατικές κινήσεις της θάλασσας κατά τη διάρκεια των τελευταίων παγετώδων περιόδων
Εικόνα 1. Η έντονη γεωμορφολογία των όρμων της Ιθάκης, προήλθε από ευστατικές κινήσεις της θάλασσας κατά τη διάρκεια των τελευταίων παγετώδων περιόδων

Κατόπιν επιστρέφουμε στην Ιθάκη και συγκεκριμένα στο Βόρειο τμήματου νησιού περνώντας από τον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του νησιού, το γραφικό Κιόνι και κατευθυνόμαστε προς τον γεώτοπο του Μάρμακα, ο οποίος βρίσκεται έξω από το λιμανάκι του χωριού Φρίκες. Εκτός από την παραλία και το μικρό παράκτιο τέλμα που αποτελεί και τον μοναδικό υγρότοπο του νησιού, βλέπουμε την εμφάνιση τριών διαφορετικών σχηματισμών της Ιόνιας ζώνης, τους ασβεστόλιθους του «Παντοκράτορα», τον σχηματισμό του Ammonitico Rosso και τους ασβεστόλιθους με πυριτόλιθους και αργιλικούς σχιστόλιθους. Κατευθυνόμαστε προς τον Γεώτοπο Αφάλες (Εικόνα 2) όπου εδώ έχουμε την δυνατότητα να δούμε τους ασβεστόλιθους του Παλαιοκαίνου-Ηωκαίνου καθώς επίσης και τον φλύσχη (εναλλαγές αμμούχων και αργιλικών στρωμάτων) της Ιονίου ζώνης. Συνεχίζουμε την γεωδιαδρομή κάνοντας τον γύρω της νησίδας Αρκούδι, του οποίου το μεγαλύτερο τμήμα του καλύπτεται κυρίως από τους ασβεστόλιθους του Παντοκράτορα και στο δυτικό τμήμα του εμφανίζονται Τριαδικά λατυποπαγή. Τέλος κατευθυνόμαστε προς το νησί της Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα στο λιμάνι της  Σάμης διασχίζοντας το «στενό» της Ιθάκης κατά μήκος του οποίου βλέπουμε ταυτόχρονα το νησί της Ιθάκης και το βόρειο τμήμα του νησιού της Κεφαλονιάς.

ithaca
Ο Γεώτοπος των Αφάλων της Ιθάκης