Γεώτοποι Ιθάκης

41. Μονόλιθοι Ανωγής

Τα εντυπωσιακά «μενίρ» ή μονόλιθοι της Ανωγής, αποτελούν απομονωμένους ογκόλιθους, ασβεστολιθικής προέλευσης του Αν. Κρητιδικού (100,5-66,0 εκατ. έτη) της ζώνης της Ιονίου. Αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού, των οποίων η προέλευσή τους είναι καθαρά γεωλογική και όχι ανθρωπογενής. Το εντυπωσιακό τους σχήμα, ωστόσο, προκαλούσε το ενδιαφέρον των ντόπιων οι οποίοι έχουν δώσει ονόματα στους ογκόλιθους με βάση τη μορφή τους. Ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος ογκόλιθος έχει ονομαστεί «Αράκλης» λόγω της μεγάλης φήμης του αρχαίου ήρωα.

Περισσότερα

42. Σπήλαιο Νυμφών ή Μαρμαροσπηλιά

Το σπήλαιο των Νυμφών βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Ιθάκης, το Βαθύ, σε υψόμετρο 190 μ. πάνω από τον όρμο Δέξα. Το σπήλαιο των Νυμφών αναπτύσσεται σε λευκούς λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους του Α. Ιουρασικού- Κ. Κρητιδικού(163,5-100,5 εκατ. έτη). Από την αρχαιολογική έρευνα στο σπήλαιο έχουν προκύψει ευρήματα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

43. Μάρμακας

Η παραλία του Μάρμακα, η οποία βρίσκεται έξω από το λιμανάκι του χωριού Φρίκες αποτελεί γεώτοπο στον οποίο έχουμε την εμφάνιση τριών λιθολογικών ακολουθιών, τριών διαφορετικών σχηματισμών της Ιόνιας ζώνης. Συγκεκριμένα βλέπουμε τους ασβεστόλιθους του «Παντοκράτορα» ηλικίας Α. Τριαδικό (230-201 εκατ. έτη) – Μ Λιάσιο (190-183εκατ. έτη), τον σχηματισμό του Ammonitico Rosso ηλικίας Α. Λιάσιο (182,7-174,1 εκατ. έτη)και τέλος ασβεστόλιθους με κερατόλιθους και αργιλικούς σχιστόλιθους ηλικίας Δογγέριο(174,1-163,5εκατ. έτη). Επίσης πίσω από την παραλία υπάρχει ένα μικρό παράκτιο τέλμα που αποτελεί τον μοναδικό υγρότοπο του νησιού.

44. Αφάλες

Οι Αφάλες αποτελούν το μεγάλο κόλπο που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιθάκης. Στην Παραλία Αφάλες έχουμε την δυνατότητα να δούμε μεγάλη επιφανειακή εμφάνιση των ασβεστόλιθων του Παλαιοκαίνου-Ηωκαίνου(66,0-33,9 εκατ. έτη) οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθους του Α. Κρητιδικού (100,5-66,0 εκατ. έτη)καθώς επίσης και με τον φλύσχη(εναλλαγές αμμούχων και αργιλικών στρωμάτων)της Ιονίου ζώνης ηλικίας Ολιγοκαίνο-Μ. Μειόκαινο (33,9-11,63 εκατ. έτη).

45. Σπηλιά Ρίζες

Το Σπήλαιο των Ριζών βρίσκεται μετά το χωριό Περαχώρι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ιθάκης, λίγο πριν την περιοχή Ανεμοδούρι όπου ξεκινά ένα μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί στη  σπηλιά. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό αλλά εντυπωσιακό βάραθρο/δολίνη, το οποίο αναπτύσσεται σε λευκούς λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους του A. Ιουρασικού- K. Κρητιδικού(201,3-100,5 εκατ. έτη). Στο πλάι της οροφής του υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα από το οποίο μπαίνει έντονο φως. Στο σπήλαιο αυτό μπορούμε να διακρίνουμε μορφές καρστικοποίησης.

Περισσότερα

46. Βαθύ

Ο κόλπος του Μώλου στην Ιθάκη (όρμος Δέξα, Σκίνου και Βαθύ)αποτελείται σχεδόν από όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης όπως εμφανίζεται στο νησί. Η έντονη γεωμορφολογία του κόλπου οφείλεται στις ευστατικές κινήσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία 2,5εκατ. έτη οπότε και παρατηρούνται παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις περίοδοι. Αποτέλεσμα αυτών των ευστατικών κινήσεων είναι η δημιουργία των χαρακτηριστικών παράκτιων γεωμορφών, των κοιλάδων τύπου «φιορδ».

Περισσότερα

47. Γιδάκι

Οι παραλίες Γιδάκι, Φιλιατρό και Σαρακήνικο αντιπροσωπεύουν και οι τρεις μαζί σχεδόν όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης που εμφανίζεται στο νησί της Ιθάκης. H παραλία Γιδάκι αντιπροσωπεύει μία πολύ καλή εμφάνιση ασβεστόλιθων του Α.Ιουρασικού- Κ.Κρητιδικού (163,5-100,5 εκατ. έτη), όπου συναντάμε επίσης και μία μεγάλη και εντυπωσιακή αντικλίνική πτυχή.

48. Φιλιατρό

Οι παραλίες Γιδάκι, Φιλιατρό και Σαρακήνικο αντιπροσωπεύουν και οι τρεις μαζί σχεδόν όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης που εμφανίζεται στο νησί της Ιθάκης. H παραλία Φιλιατρό αποτελείται από ασβεστόλιθους του Α.Ιουρασικού- Κ.Κρητιδικού (163,5-100,5 εκατ. έτη), αλλά και από αμέσως νεότερους ασβεστόλιθους του Σενωνίου (Α. Κρητιδικό (100,5-66 εκατ. έτη)).

49. Σαρακήνικο

Οι παραλίες Γιδάκι, Φιλιατρό και Σαρακήνικο αντιπροσωπεύουν και οι τρεις μαζί σχεδόν όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης που εμφανίζεται στο νησί της Ιθάκης. Συγκεκριμένα η παραλία του Σαρακήνικου στην οποία η ακολουθία των πετρωμάτων ξεκινάει από τους παλαιότερους ασβεστόλιθους, τους «Ασβεστολίθους του Παντοκράτορα» ηλικίας Α.Τριαδικό(230-201 εκατ. έτη) – Μ.Λιάσιο(190-183εκατ. έτη), ακολουθούν οι σχηματισμοί Ammonitico Rosso ηλικίας Α.Λιάσιο (182,7-174,1 εκατ. έτη), στη συνέχεια απαντώνται ασβεστόλιθοι ηλικίας Δογγέριο(174,1-163,5εκατ. έτη),και η ακολουθία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ασβεστόλιθων του Α.Ιουρασικού- Κ.Κρητιδικού (163,5-100,5 εκατ. έτη) και των νεότερων ασβεστόλιθων του Α. Κρητιδικού(100,5-66 εκατ. έτη).

Περισσότερα

50. Σπήλαιο Πόλις ή Λοΐζου

Το παραθαλάσσιο σπήλαιο του Λοΐζου βρίσκεται στο νησί της Ιθάκης και συγκεκριμένα στον όρμο της Πόλης κοντά στο Σταυρό. Η οροφή του σπηλαίου έχει καταρρεύσει από κάποιο σεισμό στην αρχαιότητα. Η ανασκαφική έρευνα της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής τη δεκαετία του 1930 έφερε στο φως ευρήματα που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. Από τα ευρήματα ξεχωρίζουν τμήματα από μεγάλους χάλκινους τρίποδες της γεωμετρικής περιόδου (9ος-8ος αι. π.Χ.)καθώς και τμήμα πήλινoυ προσωπείου του 2ου αι. π.Χ. με την επιγραφή “ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ”.