Ρωμαϊκή Έπαυλη

κάτοψη
Άποψη της Ρωμαϊκής Έπαυλης στην Σκάλα

Η Ρωμαϊκή έπαυλη στην Σκάλα έχει κατασκευαστεί τον 2ο με 4ο αιώνα μ.Χ. στην όχθη ενός χειμάρρου, απ’ όπου η πρόσβαση σε αυτή γινόταν με ξύλινο γεφύρι. Αποτελείται από αύλειο χώρο, χώρο αποθήκευσης και τέσσερις θαλάμους που φέρουν ψηφιδωτά δάπεδα με γεωμετρικά θέματα. Επιπλέον σε θάλαμο σώζεται συμβολική παράσταση Φθόνου, ο οποίος προσωποποιείται ως ανδρική μορφή που κατασπαράσσεται από θηρία.

Ψηφιδωτό δάπεδο
Ψηφιδωτό δάπεδο που απεικονίζει θυσία ζώων

Σε άλλο θάλαμο αποδίδεται παράσταση Θυσίας, δηλωτική του σεβασμού και της θρησκευτικής λατρείας των εικονιζόμενων: δύο ανδρικές μορφές στέκονται δεξιά & αριστερά βωμού ενώ χαμηλότερα εικονίζονται ζώα που προσφέρονται ως θυσία. Στις δύο παραστάσεις σώζονται επιγραφές που δηλώνουν ως ψηφοθέτη τον Κρατερό.