Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου

Περιβαλλοντικό Κέντρο Κούταβου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου αποτελεί και την έδρα του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

edraforea1

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου φιλοξενείται έκθεση για το φυσικό περιβάλλον του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης. Η έκθεση είναι επισκέψιμη και ανοικτή για το κοινό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.edraforea2

Επίσης, διατίθεται ενημερωτικό υλικό και αφίσες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τους Δήμους Κεφαλονιάς - Ιθάκης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.

Στο κέντρο γίνεται ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κοινού και μαθητών πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χλωρίδας και της πανίδας του Γεωπάρκου μέσα από ποικιλία δράσεων (περιβαλλοντική εκπαίδευση, διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων κλπ.), ώστε η περιβαλλοντική γνώση να γίνει αρωγός και ενεργός συμμέτοχος στην προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του Γεωπάρκου.

1

33