Ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη ενός αειφορικού μοντέλου τουρισμού στην περιοχή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς