Όραμα & Στόχοι

Τα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης αποτελούν μία μοναδική γεωγραφική ζώνη. Οι κάτοικοί τους απολαμβάνουν τη ζωή και την εργασία έχοντας πολλές ευκαιρίες για να αναπτύξουν μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού (αλλά και σε άλλους κλάδους). Η περιοχή εκπλήσσει ευχάριστα τους επισκέπτες με αυτά που τους παρέχει. Οι βασικές αξίες (γεωλογικός πλούτος, φυσικός πλούτος, αρχαιολογικός – νεότερος πολιτιστικός πλούτος, διασύνδεση πολιτιστικής – φυσικής κληρονομιάς, άυλη πολιτιστική κληρονομιά) εγγυώνται ένα εξαιρετικό περιβάλλον διαβίωσης.

Ημερίδα του Φορέα με Θέμα τις Δράσεις Δικτύωσης/ Εξωστρέφειας τον Οκτώβριο 2019
Ημερίδα του Φορέα με Θέμα τις Δράσεις Δικτύωσης/ Εξωστρέφειας τον Οκτώβριο 2019

Βασικός σκοπός για τα πρώτα τέσσερα έτη (από την ένταξη του Γεωπάρκου στο Δίκτυο) είναι να γίνει η περιοχή ακόμα πιο δημοφιλής και ελκυστική για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις.

Το όραμα για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης είναι να καταστεί (ή/ και να διατηρηθεί ως):

Ένα ιδιαίτερο τοπίο

Η λέξη τοπίο χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως για να περιγράψει τις εικόνες που αποτυπώνονται στο μυαλό κατοίκων και επισκεπτών μίας περιοχής, οι οποίες συντελούν κατηγορηματικά στη γενική τους αντίληψη για την περιοχή και, κυρίως, στις αποφάσεις τους για εγκατάσταση ή αποχώρηση από την περιοχή (οι κάτοικοι) και για επιστροφή για διακοπές και πρόταση της περιοχής σε άλλους για διακοπές (οι επισκέπτες).

Το τοπίο διαμορφώνεται κυρίως από τους πόρους των βασικών αξιών (γεωλογικός πλούτος, φυσικός πλούτος, αρχαιολογικός – νεότερος πολιτιστικός πλούτος, διασύνδεση πολιτιστικής – φυσικής κληρονομιάς, άυλη πολιτιστική κληρονομιά). Η διατήρηση των πόρων – βασικών αξιών συμβάλλει στη διατήρηση του τοπίου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των τουριστικών ρευμάτων (και άρα των εισοδημάτων), αποτέλεσμα των οποίων είναι η μείωση της αγροτικής (και όχι μόνο) εξόδου και άρα η διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η Διάσημη Παραλία του Μύρτου (Κεφαλονιά)
Η Διάσημη Παραλία του Μύρτου (Κεφαλονιά)

Ένα ευχάριστο μέρος διαβίωσης και εργασίας

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων γνωρίζει τις βασικές αξίες του Γεωπάρκου και βοηθούν ενεργά στη διατήρηση και διάδοσή τους. Αντιμετωπίζουν τις αξίες ως παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής τους και αντλούν αίσθηση ταυτότητας από αυτές. Πολλοί νέοι κάτοικοι και νέες επιχειρήσεις έλκονται από την ισχυρή τοπική ταυτότητα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Οι βασικές αξίες συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής καθώς και στο εύρωστο επιχειρηματικό κλίμα.

Ένας τόπος με κινητήρια δύναμη τον τουρισμό

Οι τουρίστες επισκέπτονται το Γεωπάρκο λόγω του μοναδικού συνδυασμού των αξιών του και του εδραιωμένου ποιοτικού τουριστικού προϊόντος του. Η ένταξη του Γεωπάρκου στο Δίκτυο θα βοηθήσει να επιτευχθεί ένα μεγαλύτερο κοινό – στόχος, χάρη στην διασφάλιση της ποιότητας (τοπίου, υπηρεσιών, προϊόντων) που θα «εγγυηθεί» η UNESCO, εξαιτίας του διεθνούς κύρους της. Οι επιπλέον επισκέπτες θα διαμένουν περισσότερο και άρα θα αυξηθούν τα έσοδα των τοπικών επιχειρηματιών, κάτι που θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και περισσότερες επενδύσεις, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της βιωσιμότητας της περιοχής.

Yachting Ιθάκη
Yachting Ιθάκη

Κύριοι στόχοι του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης είναι:

  • Να προστατεύει και παράλληλα να αναδεικνύει τα πλούσια χαρακτηριστικά της Γης (εξ ου και το πρόθεμα «γεω‐») της περιοχής.
  • Να προβάλλει κατάλληλα και να προστατεύει τα γεωλογικά χαρακτηριστικά με σκοπό αυτά να αποτελέσουν έναν πόρο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γεωτουρισμός.
  • Να εκπαιδεύει τους επισκέπτες όλων των ηλικιών.
  • Να προσφέρει υψηλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες.
  • Να αναδεικνύει τη γεωλογία, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής (υλικό και άυλο).
  • Να ενισχύει την προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
  • Να συμβάλλει στη διατήρηση της γεωποικιλότητας και των γεωλογικών μνημείων.
  • Να στηρίζει την τοπική οικονομία.
  • Να προωθεί επενδύσεις σχετικές με τη λειτουργία του γεωπάρκου.