Πολιτιστικό Κέντρο Ανωγής

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ανωγής φιλοξενεί την ψηφιακή έκθεση του Γεωπάρκου στην Ιθάκη.

Ψηφιακή Έκθεση στην Ανωγή Ιθάκης
Ψηφιακή Έκθεση στην Ανωγή Ιθάκης

Επίσης, διατίθεται ενημερωτικό υλικό και αφίσες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Δήμο Ιθάκης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Έντυπα με πληροφορίες σχετικά με το Γεωπάρκο
Έντυπα με πληροφορίες σχετικά με το Γεωπάρκο

Στο κέντρο γίνεται ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κοινού και μαθητών πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χλωρίδας και της πανίδας του Γεωπάρκου μέσα από ποικιλία δράσεων (περιβαλλοντική εκπαίδευση, διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων κλπ.), ώστε η περιβαλλοντική γνώση να γίνει αρωγός και ενεργός συμμέτοχος στην προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του Γεωπάρκου.