Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου ανακηρύχθηκε το πρώτο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού.

Ανακοινώσεις

Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου ανακηρύχθηκε το πρώτο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που πιστοποιήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Σκοτεινών Ουρανών των Η.Π.Α. στην Ελλάδα.

Στις 9 Ιουνίου, ο Εθνικός Δρυμός Αίνου έγινε το πρώτο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού της Ελλάδας, καθώς πιστοποιήθηκε ως Διεθνές από τη Διεθνή Ένωση Σκοτεινών Ουρανών των Η.Π.Α. Η διαχείριση του γίνεται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ

Ένα «Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού» είναι μια περιοχή που διαθέτει εξαιρετική ή/και διακεκριμένη ποιότητα νυχτερινού ουρανού και ένα νυχτερινό περιβάλλον που προστατεύεται ειδικά για την επιστημονική, φυσική, εκπαιδευτική, πολιτιστική κληρονομιά και την αναψυχή.

Κάθε χρόνο, ο Εθνικός Δρυμός Αίνου αποτελεί τόπο προορισμού για πολλούς επισκέπτες που θέλουν να θαυμάσουν την πλούσια βιοποικιλότητα και το φυσικό τοπίο και να κάνουν πεζοπορία στα μονοπάτια του. Η θεσμοθέτηση ενός Διεθνούς Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού στην Κεφαλονιά και στην Ελλάδα, αλλά και η ύπαρξη του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ» (ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ) με το μεγαλύτερο αστεροσκοπείο των Ιονίων Νήσων, δημιουργεί τις δυνατότητες/ προϋποθέσεις για την προστασία ειδών και τύπων οικοτόπων του Δρυμού από την φωτορύπανση, την ανάπτυξη του αστρονομικού τουρισμού, της αστροφωτογράφησης, της αστροπαρατήρησης και φυσικά της διεθνούς προβολής του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μέσω υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης, ημερίδων/ διαλέξεων σχετικά με το πρόβλημα της φωτορρύπανσης σε σχολεία και πολίτες της Κεφαλονιάς-Ιθάκης, αλλά και σχετικών δράσεων αστροπαρατήρησης και ουρανογραφίας εντός του Διεθνούς Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση και διαχείριση του «Σκοτεινού Ουρανού», όσο και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Προστατευόμενης Περιοχής και του νησιού γενικότερα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε φορείς και πολίτες της Κεφαλονιάς και της Ελλάδας που συνέβαλλαν σε αυτήν την διεθνή αναγνώριση και προβολή του Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

1

2