Το έργο

LOGO

Η Πράξη με τίτλο «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά, 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 2 – “Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη”) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 854.000,00 €.

Η Πράξη υλοποιείται από δύο εταίρους, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ως Δικαιούχο της Πράξης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ δομείται από δύο (2) ξεχωριστά Υποέργα.

Το πρώτο Υποέργο θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, έχει τίτλο «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» και αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας:

ΠΕ1: Προώθηση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το Γεωπάρκο.

ΠΕ2: Προβολή, υποστήριξη και ενίσχυση Οικοτουριστικών Δράσεων, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την βιώσιμη ανάπτυξη.

ΠΕ3: Οργάνωση οικοτουριστικών και θεματικών εκδηλώσεων.

ΠΕ4: Παραγωγή Διαφημιστικού υλικού του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Το δεύτερο Υποέργο θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει τίτλο «Καταγραφή και μελέτη της Γεωπικοιλότητας & Βιοποικιλότητας του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» και αποτελείται από ένα πακέτο εργασίας με τίτλο:

ΠΕ 1: Χαρτογράφηση, περιγραφή και ερμηνεία όλων των γεωλογικών & βιολογικών παραμέτρων για τον εντοπισμό των Γεωτόπων και Γεωδιαδρομών της Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Στόχος της Πράξης είναι η ένταξη του Γεωπαρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Για να αναγνωριστεί μια περιοχή ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO θα πρέπει να περιλαμβάνει θέσεις γεωλογικού ενδιαφέροντος διεθνούς αξίας, να έχει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό φορέα διαχείρισης, να έχει σημαντική αναγνωρισημότητα, να λειτουργεί πλήρως ως ένα Παγκόσμιο γεωπάρκο για τουλάχιστον έναν χρόνο, όπως επίσης να συνεργάζεται και να δικτυώνεται με αντίστοιχους φορείς, οργανισμούς και άλλα γεωπάρκα. Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO δημιουργούνται μέσω μιας διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί τοπικοί και περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι και αρχές στην περιοχή (π.χ. ιδιοκτήτες γης, κοινοτικές ομάδες, πάροχοι τουρισμού, αυτόχθονες άνθρωποι και τοπικοί οργανισμοί).

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής έχει οριστεί ως διαχειριστής του Γεωπάρκου ήδη από το έτος 2016, ενώ συνεργάζεται με τοπικές αρχές, παραγωγικούς φορείς, επαγγελματίες και ιδιώτες των δύο νησιών. Έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης, ενώ μνημόνια συνεργασίας έχουν υπογραφεί και με την Ένωση Ξενοδόχων, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ.α.

Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, τα δύο αυτά νησιά του Ιονίου συνθέτουν μια καλή υποψηφιότητα για την ένταξη του Γεωπάρκου στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, αφού πρόκειται για σπάνιας ομορφιάς νησιά, με εναλλαγές σε τοπία, φυσικό πλούτο, άκρως ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς και όλα αυτά σε συνδυασμό με μια πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Πληρούν εν ολίγοις τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια έτσι ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της Πράξης, δηλαδή την ένταξη του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Στους ούτως ή άλλως ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς η υλοποίηση της Πράξης θα είναι το έναυσμα για την προστασία, ανάδειξη και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της βιώσιμης, τοπικής ανάπτυξης μέσω του γεωτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικών τουρισμού.

 

Οι εταίροι:

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με έδρα την Αθήνα είναι Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα, που έχει συσταθεί με τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/7.5.2020) με σκοπό την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο την Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.) είναι δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα (Ρίο) στον Νομό Αχαΐας. Ιδρύθηκε το 1964 και σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Αποτελείται από οκτώ σχολές, συγκροτούμενες από τριάντα επτά ακαδημαϊκά τμήματα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι αναγνωρισμένο διεθνώς για την ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας του.