Εκδόσεις

Προϊόντα του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης
Εκπαιδευτικός οδηγός για το Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης Φυλλάδιο
Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Γεώπαρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου