Λοιποί Γεώτοποι Κεφαλονιάς

Γεώτοπος Πηγή Κέρια

Η πηγή Κέρια βρίσκεται στο χωριό Αγ. Θέκλη της χερσονήσου της Παλικής. Το τμήμα αυτό της Παλικής καλύπτεται κυρίως από Νεογενείς σχηματισμούς (χαλαρά αργιλικά ιζήματα)τα οποία επίκεινται ασύμφωνα των μεσοζωϊκών ασβεστόλιθων της Προαπούλιας Ζώνης. Η πηγή Κέριααποτελεί πηγή επαφής εντός των νεογενών κοντά στο όριό τους με τους Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους και  η οποία κατά το παρελθόν θεωρούνταν ιαματική.

Γεώτοπος Μιχαλιτσάτα

Το χωριό Μιχαλιτσάτα βρίσκεται στην χερσόνησο της Παλικής. Στο συγκεκριμένο χωριό αλλά και στα γύρω χωριά της περιοχής επικρατούν Πλειοκαινικά ιζήματα,κυρίως κυανά αργιλικά ιζήματα έντονα διαβρωμένα τα οποία δημιουργούν μία χαρακτηριστική όψη που διαφέρει από το υπόλοιπο νησί. Αποτελούν γεωμορφολογικούς σχηματισμούς με κύρια χαρακτηριστικά τις μικροχαραδρώσεις, τις διαβρωσιγενείς κοιλάδες και τις μικρές αύλακες που δημιουργούνται από τις μηχανικές και χημικές διεργασίες του νερού.

Γεώτοπος Κουνόπετρα

Η Κουνόπετρα βρίσκεται στο Ακρωτήρι της Παλικής, νότια του χωριού Μαντζαβινάτα όπου επικρατούν Πλειστοκαινικά ιζήματα (κυρίως ψαμμίτες). Η «Κουνόπετρα» αποτελεί ένα από τα περίεργα γεωλογικά φαινόμενα που συναντώνται στην Κεφαλονιά καθώς ένας μεγάλος ψαμμιτικός βράχος στη βραχώδη ακτογραμμή η «Κουνόπετρα», κουνιόταν ασταμάτητα. Το φαινόμενο αυτό δηλαδή η αέναη κίνηση οφείλεται στον κυματισμό και στην αργιλική σύσταση των πετρωμάτων στον πυθμένα και την βάση του βράχου, που την κάνουν ασταθή.

Γεώτοπος Γερογόμπος

Το ακρωτήρι Γερογόμπος βρίσκεται στην χερσόνησο της Παλικής μετά το χωριό Χαβριάτα. Εξαιτίας της γεωτεκτονικής του θέση καθώς και της λιθολογία της περιοχής, στην οποία επικρατούν Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι παρατηρούμε διαρήξεις κατά μήκος της παράκτιας ζώνης καθώς και καρστικήδιάβρωσηόπως μικρού μεγέθους παραθαλάσσια σπήλαια. Επίσης κοντά στο ακρωτήρι Γερογόμπος συναντάμε έναν ιστορικό, καλά σχεδιασμένο φάρο διεθνούς αξίας.

Γεώτοπος Αγία Ελένη

Η παραλία της Αγίας Ελένηςαποτελεί μια όμορφη, ήσυχη παραλία η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα στην χερσόνησο της Παλικήςκάτω από το χωριό Δαμουλιανάτα. Εξαιτίας της γεωτεκτονικής του θέση καθώς και της λιθολογία της περιοχής, στην οποία επικρατούν Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι παρατηρούμε διαρήξεις κατά μήκος της παράκτιας ζώνης καθώς και εντυπωσιακές μορφέςκαρστικήςδιάβρωσης.

Γεώτοπος Βούτι (Περιοχή Ζόλα)

Η Παραλία Βούτι βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα της χερσονήσου της Παλικής. όπου επικρατούν ασβεστόλιθοι του Ηωκαίνου. Στην περιοχή αυτή, εξαιτίας της λιθολογίας καθώς και της έντονης τεκτονικής που επικρατεί συναντάμε ένα εντυπωσιακό «βραχόκηπο» (καρστικές γεωμορφές) ο οποίος αποτελείται από διάσπαρτους μεγάλου μεγέθους βράχους οι οποίοι συνθέτουν ένα εντυπωσιακό πετροτοπίο.

Γεώτοπος Φτέρη

Η παραλία Φτέρη βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα της χερσονήσου της Παλικής. Η πρόσβαση στη παραλία γίνεται με τα πόδια με αρκετή δυσκολία, καθώς ο δρόμος σταματάει σχεδόν ένα χιλιόμετρο από την παραλία. Εναλλακτικά μπορούμε να την επισκεφτούμε με σκάφος. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την εντυπωσιακή εμφάνιση ασβεστόλιθων του Ανώτερου Κρητιδικού καθώς και από καρστικές μορφές διάβρωσης. Στην παραλία υπήρχε μία εντυπωσιακή αψίδα διάβρωσης η οποία καταστράφηκε με τον σεισμό του 2014.

Γεώτοπος Περιοχή Πινιατόρο

Η περιοχή του Πινιατόρου βρίσκεται στην περιοχή της Λάσσης, λίγο μετά το Φανάρι των Αγίων Θεοδώρων. Επικρατούν ασβεστόλιθοi του Ανώτερου Κρητιδικού στους οποίους εξαιτίας των διεργασιών διάβρωσης παρουσιάζονται καρστικές μικροδομές όπως γλυφές, μικρά καρστικά φρέατα και θαλάσσιες αψίδες δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο τοπίο.

Γεώτοπος Άη Χέλης

Η παραλία ΆηΧέλης βρίσκεται κοντά στο χωριό Σβορωνάτα της Λειβαθούς Στην περιοχή επικρατούν Πλειοκαινικά ιζήματα κυρίως κυανών μαργών τα οποία περικλείουν πλούσιες πανίδες Μαλακίων. Συγκεκριμένα οΆηΧέληςαποτελεί μία πλούσια απολιθωματοφόρα θέση στην οποία έχουμε την εμφάνιση μιας Ταφοκοινωνίας θαλάσσιων δίθυρων μαλακίων (Pectinidae).

Γεώτοπος Πόλγη Βαλσαμάτων

Η πόλγη των Βαλσαμάτων είναι η μεγαλύτερη σε έκταση καρστική κοιλάδα του νησιού της Κεφαλονιάς. Βρίσκεται Βόρεια του όρους Αίνου και στις νότιες κλιτείς του όρους Ρούδι και ανήκει στην κοινότητα Ομαλών. Αναπτύσσεται σε ασβεστόλιθους του Κρητιδικού της Προ-Απούλιας ζώνης οι οποίοι είναι έντονα καρστικοποιημένοι. Το συνολικό εμβαδόν της πόλγης φτάνει περίπου τα 6,4 km2. Στην πόλγη των Βαλσαμάτων βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου και εδώ επίσης σε ολόκληρη την κοινότητα Ομαλών γίνεται και η καλλιέργεια της Ρομπόλας.

Γεώτοπος Επώθηση Ιονίου

Στο νησί της Κεφαλονιάς συναντάμε σχεδόν αποκλειστικά την Προ-Απούλια ζώνη, πάνω στην οποία, κατά τη διάρκεια του Πλεοικαίνου, επωθείται η Ιόνια ζώνη. Το γεγονός αυτό αποτελεί το πιο σημαντικό τεκτονικό γεγονός της Κεφαλονιάς στο οποίο οφείλεται και η σημερινή γεωμορφολογία του νησιού. Την εμφάνιση της επώθησης της Ιονίου τη συναντάμε κατά μήκος του οδικού δικτύου Σάμη –Πόρο όπου βλέπουμε τους ασβεστόλιθους του Παντοκράτορα (Ιόνιο)να επωθούνται επί των Μειοκαινικών μαργών της Προ-Απούλιας ζώνης.

Γεώτοπος Καταρράκτες Γραδούς

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά αξιοθέατα του νησιού στην περιοχή Ελείου-Πρόννων αποτελούν οι «καταρράκτες» της Γραδούς. Ουσιαστικά είναι ένα «φαράγγι» που αναπτύσσεται σε ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού της ζώνης της Ιονίου με πολλούς μικρούς καταρράκτες και μικρές λίμνες ανάμεσα στη Σκάλα και στον Πόρο. Ο μεγαλύτερος καταρράκτης έχει ύψος περίπου 18 μ..Στους Καταρράκτες της Γραδούςμπορεί κανείς να φτάσει μόνο πεζοπορώντας, σε μια πολύ ευχάριστη διαδρομή .

Γεώτοπος Κληματσιάς

Η παραλία του Κληματσιά βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς στο χωριό Σπαρτιά της περιοχής Λειβαθούς. Στην παραλία επικρατούν Πλειοκαινικά ιζήματα όπως ψαμμιτικός ασβεστόλιθος, ο οποίος είναι πλούσιος σε απολιθώματα Echinidae (Εχινοειδών )και Pectinidae (χτένια),καθώς και μεγάλου πάχους κυανά αργιλικά ιζήματα. Τα κυανά αυτά ιζήματα χαρακτηρίζονται από έντονες γεωμορφές διάβρωσης οι οποίες δημιουργούνται εξαιτίας των μηχανικών και χημικών διεργασιών του νερού.

Γεώτοπος Υπολειμματικές μορφές διάβρωσης Σκάλα-Πόρου

Οι Υπολειμματικές μορφές διάβρωσης βρίσκονται κατά μήκος του οδικού δικτύου Σκάλα-Πόρου της περιοχής Ελλειού-Πρόννων.Οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί αποτελούν υπολειμματικές μορφές διάβρωσης κροκαλοπαγών ασβεστολίθων του Ολιγοκαίνου-Μειοκαίνου της Προ-Απούλιας ζώνης στη βάση των οποίων έχουν αναπτυχθεί θαλάσσιες εγκοπές. Οι θαλάσσιες εγκοπές αυτές προήλθαν εξαιτίας της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας, αποτελώντας δείκτες της μεταβολής αυτής, είτε λόγω ευστατισμού είτε εξαιτίας  της τεκτονικής ανύψωσης που ακολούθησε το σχηματισμό τους.

Γεώτοπος Σπήλαιο Αγγαλάκι

Το σπηλαιοβάραθρο Αγγαλάκι περιβάλλεται από χαμηλό πέτρινο τοιχίο, ενώ το άνοιγμά του έχει διάμετρο 20 περίπου μέτρα. Το άνοιγμα του σπηλαίου προέρχεται από την κατακρήμνιση της οροφής του δημιουργώντας ένα κώνο κορημάτων όπου από τη μία πλευρά συναντάμε ένα μεγάλο θάλαμο με πλούσιο διάκοσμο ο οποίος στο κατώτερο μέρος καταλήγει σε μία λίμνη περίπου 5μ. Το σπήλαιο έχει και έναν δεύτερο θάλαμο με επίσης πλούσιο διάκοσμο ενώ στο βάθος διακρίνεται μία δεύτερη μικρή λίμνη. Δυστυχώς το σπήλαιο δεν συνεχίζεται, αλλά επικοινωνεί μέσω μικρών αγωγών με τα άλλα σπήλαια της περιοχής. Επίσης στο σπήλαιο σήμερα ζουν νυχτερίδες .

Γεώτοπος Σπήλαιο Άγιοι Θεόδωροι

Το σπήλαιο βρίσκεται σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά άλλα σπήλαια (Χιριδόνι, Σωτήρα, Αγία Ελεούσα κ.λπ.). Κάποτε ήταν ένα μοναδικό τεράστιο σπήλαιο, το οποίο κατά τη διάρκεια των αιώνων και λόγω των γεωλογικών αλλαγών που σημειώθηκαν στην περιοχή (σεισμοί, κατολισθήσεις) είχε ως αποτέλεσμα τη σημερινή του μορφή. Μετά από μία κατακόρυφη κατάβαση 20 μέτρων, υπάρχουν υλικά κατολίσθησης τα οποία είναι μερικώς καλυμμένα με μικρά δέντρα και οδηγούμαστε σε λίμνη που βρίσκεται στο βάθος και η οποία είναι ορατή από την είσοδο. Το άνοιγμα (στόμιο) του σιφονιού έχει το ίδιο προφίλ με τη λίμνη. Από τα 4 έως τα 9 m τα στρώματα έχουν μία σχετικά μικρή κλίση σχεδόν οριζόντια όπου υποδηλώνουν πρόσφατη κατάρρευση. Στην αριστερή πλευρά του σπηλαίου στα 28 μέτρα υπάρχουν λευκοί κώνοι κορρημάτων. Υπάρχουν μικρά αδιαπέραστα περάσματα. Πλούσια βλάστηση, μεγάλα δέντρα, θάμνοι, διάφορα πουλιά που έχουν φτιάξει τις φωλιές τους στα τοιχώματα, σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεστε στη μέση ενός τροπικού δάσους και να συνθέσετε μια εικόνα που είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που υπάρχει έξω από το σπήλαιο στη γύρω περιοχή.

Γεώτοπος Σπήλαιο Αγία Ελεούσα

Το σπήλαιο της Αγίας Ελεούσας βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από το σπήλαιο των Αγίων Θεοδώρων. Είναι μια κατακόρυφη εγκατακρίμνηση όπου το μικρότερο ύψος της είναι τα 50μ και το μέγιστο ύψος της 70 μ.. Η επιφάνεια του πυθμένα (70 x 35 μ) του είναι περίπου 8 φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια της εισόδου (25 x 12 μ). Η κεντρική είσοδος μας οδηγεί στην άκρη μιας πρώτης λίμνης, πλάτους 26 μέτρων και μήκους 15 μέτρων. Το μεγαλύτερο σιφόνι (μήκους 240 μ.) του σπηλαίου ξεκινά από στα δεξιά όπου σε απόσταση 50-60μ φτάνει σε βάθος 20 m. Το σιφώνι έχει τριγωνικό σχήμα όπου στα πρώτα 170 μέτρα  έχει ύψος 10 μ. και πλάτος 15 μ.. Είναι ένα υπέροχα διακοσμημένο σπήλαιο πλούσιο σε σταλακτίτες, σταλαγμίτες, στήλες και κουρτίνες με πολύ όμορφα χρώματα όπου το ένα διαδέχεται το άλλο, σχεδόν ανέπαφα .

Γεώτοπος Σπήλαιο Χιριδονι-Σωτήρα

Το σπήλαιο Χιριδόνιέχει πρόσβασηείτε από το δρόμο είτε ακολουθώντας το μονοπάτι που οδηγεί στο σπήλαιο Αγία Ελεούσα. Πρόκειται για μια τεράστια καταβόθρα η οποία έχει διάμετρο 70 μέτρα. Στη νότια πλευρά του σπηλαίου οι τοίχοι είναι κατακόρυφοι. Ένα μικρό άλμα 8 μέτρων οδηγεί στην είσοδο μιας στοάς, καλυμμένη με κροκάλες. Το σιφόνι που υπάρχει μεταξύ Χριδόνι και Σωτήρα έχει μήκος πάνω από 190 μ., στο οποίο συναντάμε ένα χαμηλό σημείο στα 35 μ. Στην πραγματικότητα έχει δύο μεγάλες αίθουσες, μεγέθους πάνω από 20 μέτρα. Αποτελεί ένα σπήλαιο με πλούσια διακόσμηση και η ορατότητα είναι μεγαλύτερη από 15 m. Το σιφόνι ανοίγει μετά από μία εγκατακρίμνηση 10 μ. στα 20 μέτρα, μέσα στην αίθουσα συναντάμε κώνο κορρημάτων ο οποίος έχει πλάτος 5 μέτρα και ύψος 8 μέτρα. Στο τέλος της δεύτερης αίθουσας, μετά από ένα στενό πέρασμα πάνω από πτώσεις βραχών, συναντάμε τον θολοσωρό του σπηλαίου Σωτήραν ή την εισόδου που γειτνιάζει με το σπήλαιο  Σωτήρα ή μια μικρή τερματική λίμνη χωρίς συνέχεια. Κάθε ένα από αυτά τα σπήλαια, που βρίσκεται κοντά στο δρόμο Σάμη-Πουλάτα, έχει περίπου 50 μέτρα ανάπτυξης. Το σιφόνι τα οποία τα ενώνει αναπτύσσεται και αυτό στον ίδιο άξονα, με τις ίδιες μεγάλες διαστάσεις, αλλά και με πολλά εκτεθειμένα τμήματα, ιδιαίτερα η μεγάλη τερματική αίθουσα.

Γεώτοπος Λίμνη Άβυθος

Η λίμνη Άβυθος αποτελεί μία από της δύο φυσικές λίμνες της Κεφαλονιάς η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, κοντά στο χωριό Άγιος Νικόλαος της επαρχίας του Πόρου. Το όνομα Άβυθος προκύπτει από την αντίληψη πως η συγκεκριμένη λίμνη είναι τόσο βαθιά που κανείς δεν μπορούσε να βρει το βυθό της. Η λίμνη Άβυθος αποτελεί μία καρστική λίμνη σε ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού της Προ-Απούλιας ζώνης η οποία έχει βάθος μόλις 11μ. και επικοινωνεί υπογείως με το ευρύτερο καρστικό δίκτυο της περιοχής.

Γεώτοπος Άσσος

Η Άσσος αποτελεί ένα ακόμα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Κεφαλονιάς και βρίσκεται στη βόρειο τμήμα του νησιού. Εκτός από την ιδιαίτερη ομορφιά της εξαιτίας της γραφικότητάς της αποτελεί την μοναδική περιοχή στην οποία έχουμε μία σημαντική επιφανειακή εμφάνιση λιθολογικών σχηματισμών του Κατώτερου Κρητιδικού της Προ-Απούλιας ζώνης. Επίσης στην Άσσο μπορούμε να επισκεφτούμε και το Ενετικό της φρούριο (κάστρο).

Γεώτοπος Αλατιές

Οι Αλατιές ανήκουν στην περιοχή της Ερίσσου και βρίσκονται λίγο πριν το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο. Οι Αλατιές όπως και όλη η περιοχή της βόρειας Κεφαλονιάς αποτελείται από ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού της Προ-Απούλιας ζώνης. Οι συγκεκριμένοι λιθολογικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από έντονες μορφές καρστικοποίησης (διαβρωσιγενείς μορφές) εξαιτίας της δράσης της θάλασσας και του αέρα καθώς και της έντονης τεκτονικής που χαρακτηρίζουν όλη την περιοχή της βόρειας Κεφαλονιάς.

Γεώτοπος Ρούδι

Το Ρούδι αποτελεί προέκταση της οροσειράς του Αίνου προς τα ΒΔ, αποτελεί το δεύτερο τμήμα του Εθνικού Δρυμού και έχει ύψος 1.125 m (κορυφή Γιούπαρι). Επικρατούν ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού της Προ-Απούλιας ζώνης. Στην ανατολική παρυφή του όρους Ρουδίου συναντάμε μία δολίνη στο βάθος της οποίας βρίσκεται το σπήλαιο Αγίου Νικολάου Γρούσπας. Το δάσος του Ρουδίου είναι μικτό και αποτελείται από κεφαλληνιακή Ελάτη και άλλα αείφυλλα.

Γεώτοπος Βραχόκηπος Αίνου

Η οροσειρά του Αίνου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κεφαλονιάς κοντά στο Αργοστόλι και τη Σάμη, και αποτελεί τον κύριο ορεινό όγκο του νησιού καθώς και το ψηλότερο όρος των Ιονίων νήσων. Εξαιτίας της λιθολογικής σύστασης και της έντονης τεκτονικής που επικρατεί έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ποικίλων «καρστικών» γεωμορφών δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό πετροτοπίο, με γεωμορφές διάβρωσης κοιλοτήτων και σπηλαίων (Σπήλαιο Νύφη, Σπήλαιο Πετάσι).

Σπήλαιο Γρούσπα (Ραζάτα)

Στο χωριό Ραζάτα λίγο πριν τα Κυκλώπεια Τείχη συναντάμε το σπήλαιο Γρούσπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα σπήλαια στη Κεφαλονιά και κυρίως αυτά που δεν είναι ξερά τα ονομάζουν συνήθως Γρούσπα ή Βρούσπα. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό με πλούσιο όμως διάκοσμο σπήλαιο το οποίο κατοικείται από πληθυσμό νυχτερίδων. Οι διαστάσεις της εισόδου της ¨Γρούσπας¨ είναι περίπου 10χ10 μέτρα και σχηματίζουν ένα σχεδόν κυκλικό άνοιγμα. Το σπήλαιο αποτελείται από δύο θαλάμους οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός μικρού ανοίγματος. Στον δεύτερο εσωτερικό θάλαμο έχει πλούσιο και πολύ όμορφο στολισμό, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, γκούρ και  κουρτίνες με ποικιλία χρωμάτων.