Λοιποί Γεώτοποι Ιθάκης

Γεώτοπος Μάρμακας

Η παραλία του Μάρμακα, η οποία βρίσκεται έξω από το λιμανάκι του χωριού Φρίκες αποτελεί γεώτοπο στον οποίο βλέπουμε την εμφάνιση τριών λιθολογικών ακολουθιών, τριών διαφορετικών σχηματισμών της Ιόνιας ζώνης. Συγκεκριμένα βλέπουμε τους ασβεστόλιθους του «Παντοκράτορα» ηλικίας Α. Τριαδικό (230-201 εκατ. έτη) – Μ Λιάσιο (190-183 εκατ. έτη), τον σχηματισμό του Ammonitico Rosso ηλικίας Α. Λιάσιο (182,7-174,1 εκατ. έτη)και τέλος ασβεστόλιθους με κερατόλιθους και αργιλικούς σχιστόλιθους ηλικίας Δογγέριο (174,1-163,5εκατ. έτη). Επίσης πίσω από την παραλία υπάρχει ένα μικρό παράκτιο τέλμα που αποτελεί τον μοναδικό υγρότοπο του νησιού.

Γεώτοπος Σπήλαιο Νυμφών

Το σπήλαιο των Νυμφών βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Ιθάκης, το Βαθύ, σε υψόμετρο 190 μ. πάνω από τον όρμο Δεξά και αποτελεί ένα σπήλαιο ιδιαίτερου ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Γνωστό και ως Μαρμαροσπηλιά, πιστεύεται ότι ταυτίζεται με το ομηρικό σπήλαιο όπου ο Οδυσσέας με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς έκρυψε τα δώρα του βασιλιά των Φαιάκων κατά την επιστροφή του στο νησί. Επίσης ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας πείθουν ότι εδώ υπήρξε λατρεία των Νυμφών. Το σπήλαιο των Νυμφών αναπτύσσεται σε λευκούς λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους του Α. Ιουρασικού- Κ. Κρητιδικού(201,3-100,5 εκατ. έτη).Το σπήλαιο έχει δύο εισόδους, η μία βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου κοντά στην παραλία και η οποία σήμερα δεν είναι προσβάσιμη, ενώ η δεύτερη μας οδηγεί μέσα στο σπήλαιο των Νυμφών, το οποίο αποτελεί σπήλαιο ιδιαίτερου φυσικού κάλους καθώς σε αυτό αναπτύσσονται σπηλαιοθέματα όπως σταλακτίτες.

Γεώτοπος Αφάλες

Οι Αφάλες αποτελούν το μεγάλο κόλπο ο οποίος βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιθάκης. Στην  Παραλία Αφάλες έχουμε την δυνατότητα να δούμε μεγάλη επιφανειακή εμφάνιση των ασβεστόλιθων του Παλαιοκαίνου-Ηωκαίνου(66,0-33,9 εκατ. έτη) οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθους του Α. Κρητιδικού (100,5-66,0 εκατ. έτη)καθώς επίσης και με τον φλύσχη(εναλλαγές αμμούχων και αργιλικών στρωμάτων)της Ιονίου ζώνης ηλικίας Ολιγοκαίνο-Μ. Μειόκαινο (33,9-11,63 εκατ. έτη).

Γεώτοπος Σπήλαιο Ρίζες

Το Σπήλαιο των Ριζών βρίσκεται μετά το χωριό Περαχώρι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ιθάκης,λίγο πριν την περιοχή Ανεμοδούρι όπου ξεκινά ένα μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί στη  σπηλιά. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό αλλά εντυπωσιακό βάραθρο το οποίο αναπτύσσεται σε λευκούς λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους του A. Ιουρασικού- K. Κρητιδικού(201,3-100,5 εκατ. έτη). Στο πλάι της οροφής του υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα από το οποίο μπαίνει έντονο φως. Στο σπήλαιο αυτό μπορούμε να διακρίνουμε μορφές καρστικοποίησης.

Γεώτοπος Γιδάκι

Οι παραλίες Γιδάκι, Φιλιατρό και Σαρακίνικο αντιπροσωπεύουν και οι τρεις μαζί σχεδόν όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης που εμφανίζεται στο νησί της Ιθάκης. H παραλία Γιδάκι αντιπροσωπεύει μία πολύ καλή εμφάνιση ασβεστόλιθων του Α. Ιουρασικού- Κ. Κρητιδικού(163,5-100,5 εκατ. έτη).

Γεώτοπος Φιλιατρό

Οι παραλίες Γιδάκι, Φιλιατρό και Σαρακήνικο αντιπροσωπεύουν και οι τρεις μαζί σχεδόν όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης που εμφανίζεται στο νησί της Ιθάκης. H παραλία Φιλιατρό αποτελείται από ασβεστόλιθους του Α. Ιουρασικού- Κ. Κρητιδικού (163,5-100,5 εκατ. έτη), αλλά και από αμέσως νεότερους ασβεστόλιθους του Σενωνίου (Α. Κρητιδικό (100,5-66 εκατ. έτη)).

Γεώτοπος Σαρακήνικο

Οι παραλίες Γιδάκι, Φιλιατρό και Σαρακίνικο αντιπροσωπεύουν και οι τρεις μαζί σχεδόν όλη τη σειρά της λιθολογικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης που εμφανίζεται στο νησί της Ιθάκης. Συγκεκριμένα η παραλία του Σαρακήνικου στην οποία η ακολουθία των πετρωμάτων ξεκινάει από τους παλαιότερους ασβεστόλιθους, τους «Ασβεστολίθους του Παντοκράτορα» ηλικίας Α. Τριαδικό (230-201 εκατ. έτη) – Μ. Λιάσιο (190-183εκατ. έτη), ακολουθούν οι σχηματισμοί Ammonitico Rosso ηλικίας Α. Λιάσιο(182,7-174,1 εκατ. έτη), στη συνέχεια απαντώνται ασβεστόλιθοι ηλικίας Δογγέριο (174,1-163,5εκατ. έτη), και η ακολουθία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ασβεστόλιθων του Α. Ιουρασικού- Κ. Κρητιδικού (163,5-100,5 εκατ. έτη) και των νεότερων ασβεστόλιθων του Α. Κρητιδικού(100,5-66 εκατ. έτη).

Γεώτοπος Σπήλαιο Λοίζου

Το σπήλαιο του Λοΐζου βρίσκεται στο νησί της Ιθάκης και συγκεκριμένα στον όρμο της Πόλης κοντά στο Σταυρό. Η περιοχή αποτελείται από δολομιτιωμένους ασβεστόλιθους και δολομίτες του Παντοκράτορα του Α. Τριαδικό(237-201,3 εκατ. έτη) – Μ. Λιάσιο (190-183 εκατ. έτη) οι οποίοι έρχονται σε επαφή (τεκτονική) με τον φλύσχη Ολιγοκαίνου-Μ.Μειοκαίνου (33,9-13,82 εκατ.έτη) ο οποίος αποτελείται από εναλλαγές ψαμμιτικών, αργιλοϊλιούχων ασβεστολιθικών κροκαλοπαγών και μαργαϊκών στρωμάτων. Το σπήλαιο του Λοΐζου (όνομα του ιδιώτη στον οποίο αρχικά ανήκε η έκταση και ανακάλυψε τα πρώτα ευρήματα) είναι επίσης γνωστό και ως το Σπήλαιο της Πόλης (επινείου του Σταυρού).Σοβαρές ζημιές από κάποιο σεισμό (πιθανά κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους) που προκάλεσε κατάρρευση της οροφής αλλά και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά τους αιώνες, εμπόδισαν τις συστηματικές έρευνες στο εσωτερικό του σπηλαίου , το οποίο σήμερα είναι στο επίπεδο της θάλασσας. Τα ευρήματα, ωστόσο, που έχουν ανακαλυφθεί είναι αρκετά ώστε να μαρτυρούν με βεβαιότητα τη λατρευτική χρήση του σπηλαίου από τα πρώιμα Ελληνιστικά μέχρι και τα Ρωμαϊκά χρόνια. Από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα του σπηλαίου είναι δώδεκα χάλκινοι τρίποδες (αντικείμενο που συνήθως βρίσκεται σε λατρευτικούς χώρους μεγάλης σημασίας), αφιερωματικές επιγραφές στις Νύμφες, μάσκες της θεάς Άρτεμις, μια πήλινη μάσκα με επιγραφή που αναφέρει το όνομα του Οδυσσέα (και πιθανώς μαρτυρά λατρεία του βασιλιά και ήρωα των Ομηρικών επών) αλλά κι ένα θραύσμα πίθου στο οποίο καταγράφεται η επίσκεψη ενός ρωμαίου αρωματοποιού το 35 π.Χ.Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και η θεωρία πως το σπήλαιο του Λοΐζου δεν ήταν θέση μόνο λατρευτική αλλά και εποπτείας στη βόρεια Ιθάκη, σε συνδυασμό με την ακρόπολη του Ρουσάνου που αποκαλύφθηκε στον υπερκείμενο λόφο.