Πρώτη καταγραφή Όρνιου (Gyps fulvus) μετά από χρόνια στην Κεφαλονιά από το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης

Ειδήσεις

Μια σημαντική ορνιθολογική παρατήρηση πραγματοποίησε το προσωπικό Επόπτευση/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψης κλιμακίου του Φορέα στην προστατευόμενη περιοχή «Καλον Όρος» κοντά στον οικισμό των Πατρικάτων της Ερύσσου παρατηρήθηκε να πετά ένα Όρνιο (Gyps fulvus), το οποίο φωτογραφήθηκε από το Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. Το σπάνιο και απειλούμενο είδος άλλοτε δέσποζε στον κεφαλλονίτικο ουρανό, τελευταία παρατήρηση του έγινε από τον Alan Vittery το 1990. Το είδος τότε όπως και σήμερα παρατηρήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Άσσου. Γενικά το είδος μειώνεται πληθυσμιακά σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Κεφαλονιά, ο άλλοτε ακμάζων πληθυσμός του έχει πλέον εξαφανιστεί.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ως αρμόδιος για την διατήρηση, την προστασία των ενδιαιτημάτων και την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς & Ιθάκης παρακολουθεί και καταγράφει είδη ορνιθοπανίδας με επισκέψεις πεδίου, σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Κεφαλονιάς.

Η ελπιδοφόρα και σημαντική αυτή παρατήρηση του Όρνιου στο νησί της Κεφαλονιάς επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των ενδιαιτημάτων της Κεφαλονιάς και καταδεικνύει την σημαντική επιστημονική προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης για την καταγραφή, προστασία και παρακολούθηση σημαντικών σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας της Κεφαλονιάς.