Διαδικτυακή συνάντηση ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ: ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ανακοινώσεις

                                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                             Διαδικτυακή συνάντηση

                                                               ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ:

                                                                            ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

                                                                    Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 19:00 – 21:00

                                                               Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης

                                                      ‘ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ: Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας – Κύπρου’

                                                                 Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης

                                                                                         Φεβρουάριος-Απρίλιος 2022

«Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας - Κύπρου: Πεδία Εκπαίδευσης για την αειφορία» είναι το θέμα της διαδικτυακής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19.00. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης ‘ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ: Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας – Κύπρου’, η οποία παρουσιάζεται από 16 Φεβρουαρίου 2022 στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Στόχος της διαδικτυακής συνάντησης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των σχολείων που συμμετέχουν στο Ελληνικό Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO για τις δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO της Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματική για τα σχολεία καθώς τα Γεωπάρκα αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εστιασμένων στο γεω-περιβάλλον, αλλά και στην αλληλεπίδραση του με τη φυσική, γεωλογική και πολιτιστική και άυλη κληρονομιά της περιοχής τους.

Τα Γεωπάρκα έχουν ως σκοπό τους να διερευνήσουν και να αναδείξουν τη σχέση μεταξύ της γεωλογικής κληρονομιάς και όλων των άλλων πτυχών της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μιας περιοχής αλλά και την επανασύνδεση των ανθρώπινων κοινωνιών με τον πλανήτη γη. Τα Γεωπάρκα συμβάλλουν στην εκπαίδευση σχετικά με τους γεωλογικούς κινδύνους (όπως για παράδειγμα σεισμοί, τσουνάμι, κατολισθήσεις, κλπ), στην εκπαίδευση για την τρέχουσα αλλαγή του κλίματος και τη διατήρηση αρχείων των κλιματικών αλλαγών του παρελθόντος, στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αξιοποίηση των καλών προτύπων του πράσινου τουρισμού. Επίσης, τα Γεωπάρκα συμβάλλουν στην εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με την αειφόρο χρήση και τη σημασία των φυσικών πόρων (είτε αυτοί εξορύσσονται είτε υπάρχουν πάνω στη γη) και προωθούν τον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον και την ακεραιότητα του τοπίου.

Η συνάντηση είναι επίσης ανοικτή για το κοινό και όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. O σύνδεσμος για σύνδεση στην πλατφόρμα Zoom είναι ο ακόλουθος:

https://us02web.zoom.us/j/82481118320?pwd=Z3RWUEcrUVZXTDRFdGZvK0dkbW85dz09

Meeting ID: 824 8111 8320 - Passcode: 1bK4N4