Γεώτοπος 3. Ξι

Το Ξι βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Παλικής. Η παραλία Ξι πήρε το όνομα της από το σχήμα του όρμου τον οποίο αν τον κοιτάξουμε από ψηλά μοιάζει με το ομώνυμο γράμμα (Ξι) (Εικόνα1). Η αμμουδιά έχει ένα βαθύ κεραμιδί χρώμα, εντελώς διαφορετικό από το χρώμα της άμμου σε όλες τις άλλες παραλίες του νησιού.

Πανοραμική θέα της παραλίας  Ξι από ψηλά
Εικόνα 1. Πανοραμική θέα της παραλίας Ξι από ψηλά

Γεωποικιλότητα

Οι λιθολογικοί σχηματισμοί της παραλίας του Ξι ανήκουν στο Α.Πλειόκαινο-Κ.Πλειστόκαινο (3.5-0,781 εκατ. έτη) και αποτελούνται κυρίως από αργιλικά κυανά ιζήματα (Εικόνα 1). Τα ιζήματα αυτά ύστερα από κοκκομετρική ανάλυση προκύπτει ότι συνίστανται από άμμο 1-2%, πηλό 29-54% και άργιλο 44-70%. Πρόκειται για λιθολογικούς σχηματισμούς πάχους περίπου 300μ οι οποίοι σχηματίστηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον σχετικά μεγάλου βάθους (Εικόνα 2) που η εξέλιξη του συνδέεται με τα έντονα τεκτονικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου. Στα αργιλικά αυτά ιζήματα της παραλίας του Ξι παρατηρούμε διαβρωσιγενείς μορφές (δομές) που δημιουργούνται από το θαλασσινό νερό, τον αέρα καθώς και από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή) (Εικόνα 3).

Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας των αργιλικών ιζημάτων της παραλίας του Ξι τα οποία αποτέθηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον
Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας των αργιλικών ιζημάτων της παραλίας του Ξι τα οποία αποτέθηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον
Παραλία Ξι, η περιοχή όπου οι λουόμενοι εφαρμόζουν ( Λασπόλουτρα)
Εικόνα 3. Παραλία Ξι, η περιοχή όπου οι λουόμενοι εφαρμόζουν Λασπόλουτρα

Το κόκκινο χρώμα της παραλίας προκύπτει από την διάσπαση των αργιλικών ορυκτών και την αποδέσμευση του σιδήρου (που δίνει και το κόκκινο χρώμα), από τα αργιλικά κυανά αυτά ιζήματα, σε συνδυασμό με τη διάβρωση και μεταφορά του αργιλικού κλάσματος. Λόγω της αργιλώδους σύστασης των κυανών αυτών ιζημάτων και της περιεκτικότητάς τους σε συγκεκριμένα αργιλικά ορυκτά, τα οποία φαίνεται ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία, η συγκεκριμένη παραλία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για «λασποθεραπεία». Ανακατεύοντας γκρίζο πηλό από τα βράχια με νερό δημιουργείται μία φυσική μάσκα πηλού, μετατρέποντας τους συνεκτικούς πηλούς σε λάσπη, που εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα, τοπικά σε μικρές περιοχές ή εκτεταμένα σε διάφορα μέρη του σώματος.

Πινακίδα Ερμηνείας στον Γεώτοπο Ξι
Πληροφορίες για τη Γεωποικιλότητα στην Ερμηνευτική Πινακίδα που τοποθετήθηκε στον Γεώτοπο Ξι